Hoe groen zijn elektrische auto’s?

11 minuten

Er is veel discussie over waarom elektrische auto’s beter zijn voor het milieu dan benzine- en dieselauto’s. Er is ook nogal wat verdeeldheid gezaaid met verhalen over hoe elektrische voertuigen toch niet zo groen zijn. In dit artikel zullen we kijken naar de impact van EV’s op het elektriciteitsnet, opladen met elektriciteit uit niet-hernieuwbare energiebronnen en de productie van EV-accu’s. Als je verder leest, zul je zien dat sommige aspecten van de levenscyclus van een EV nog niet zo ‘schoon’ zijn als ze zouden kunnen of moeten zijn, maar dat ze nog steeds de milieuvriendelijkste keuze zijn die er is. En met het verstrijken van de tijd zal dit alleen maar beter worden.

Groeiende druk bij elektriciteitsnetten door groeiende vraag

Zoals we onlangs al schreven, bedroeg de verkoop van elektrische auto’s volgens Autowereld (bron: Upswitch) in 2019 wereldwijd 2,1 miljoen en aan het eind van dat jaar waren er wereldwijd ongeveer 7,3 miljoen opladers (EN). Naarmate de EV-verkoop stijgt, en daarmee de vraag naar EV-laden, zullen de verschillende onderling verbonden elektriciteitsnetwerken in Europa te maken krijgen met een stijgende energievraag. De Europese netwerken kunnen deze ongekende piek echter het hoofd bieden dankzij ontwikkelingen op het gebied van EV-laden. In veel opzichten gaat de innovatie van EV-laden sneller die van de EV zelf.

Slimme laadinnovatie

Energiezuinige en slimme V2G-laders (vehicle to grid) kunnen buiten piekuren opladen. Dit verlaagt de energierekening van een EV-eigenaar, maar ook de druk op het elektriciteitsnet. Ook de V2H-innovatie (vehicle to home) ontwikkelt zich steeds sneller. Deze innovatie maakt van je EV een mini-energiecentrale op wielen. Bidirectionele laders zijn hard op weg de grote spelers in de stad te worden. Net als onze eigen Quasar (wereldwijd de lichtste en kleinste in zijn soort) bieden ze zowel V2G- als V2H-opties aan consumenten. Op deze manier kunnen bestuurders hun elektrische voertuig opladen en ontladen, wat betekent dat je de accu van je auto kunt gebruiken om je huis of het elektriciteitsnet van energie te voorzien. Je EV kan zelfs fungeren als noodstroomvoorziening voor je huis.

Duurzaamheid en circulariteit

Door laadinnovaties als deze kunnen consumenten natuurlijke energie zo efficiënt mogelijk gebruiken, wat leidt tot een grotere zelfvoorzieningsgraad en een grotere circulariteit. Het geeft vorm aan de manier waarop we energie gebruiken, opslaan en beheren om elektriciteitsnetwerken en -voorzieningen te ondersteunen. Zodat zij de vraag aankunnen. Het is ook belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat elektrische voertuigen de uitstoot van C02 elk jaar steeds meer zullen verminderen, omdat Europese elektriciteitsnetwerken steeds meer bouwen op duurzame energie.

Opladen met niet-hernieuwbare energie

Je zou er een mantra van kunnen maken: een elektrisch voertuig is slechts zo schoon als de elektriciteit die hem in beweging houdt. En tot het moment dat EV’s volledig op hernieuwbare energie draaien, zal er altijd kritiek zijn dat opladen met elektriciteit die wordt gewonnen uit de verbranding van fossiele brandstoffen de schone voordelen van elektrische auto’s tenietdoet. En toch zijn er verschillende studies die aantonen dat een EV die opgeladen worden met energie uit kolencentrales in zijn totaal nog steeds minder uitstoot produceert dan een voertuig met een verbrandingsmotor. De Europese Federatie voor Vervoer en Milieu (T&E) heeft zelfs aangetoond zien dat elektrische auto’s in Europa gemiddeld bijna drie keer minder C02 uitstoten dan vergelijkbare benzine- en dieselauto’s.

Het kantelpunt voor energie

De Europese Federatie overweegt ook de beste en slechtst denkbare scenario’s. In haar woorden: “Een elektrische auto met een accu die in China is geproduceerd en in Polen wordt gebruikt, produceert nog steeds 22% minder C02 dan een dieselauto en 28% minder dan een benzineauto. En in het beste scenario rijdt een elektrische auto met een accu die in Zweden is geproduceerd en in Zweden wordt gebruikt en die stoot 80% minder C02 dan een dieselauto en 81% minder dan benzineauto.” Deskundigen op het gebied van duurzaam vervoer laten ook zien dat 93% van de EU-bevolking de optie heeft om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om zijn EV op te laden. De Europese energieproductie heeft een belangrijk omslagpunt bereikt, het moment waarop veel landen een versnelde afname van het gebruik van fossiele brandstoffen laten zien. En daardoor lijkt een wereld waarin geen enkele EV hoeft te worden opgeladen met energie uit kolencentrales, binnen handbereik.

De productie

Dit is misschien wel het meest controversiële aspect als het gaat om de vraag of EV’s echt groen zijn.

Maar liefst de helft van de totale voetafdruk tijdens de gehele levensduur van een auto is afkomstig van de productie; zelfs elektrische modellen kunnen dus vervuilend zijn, nog voordat ze ook maar één kilometer hebben gereden. Uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) blijkt dat de emissies van de productie van batterij-aangedreven auto’s over het algemeen hoger zijn dan die van de productie van auto’s met verbrandingsmotoren. Dan is er nog de aanvoer, en toeleveringsketens, van de essentiële materialen die worden gebruikt bij het maken van accu’s, zoals kobalt, nikkel en lithium. Deze komen vaak uit landen met een fragiele overheid en daardoor kan de winning ervan intrinsiek verbonden zijn met conflicten en schendingen van de mensenrechten.

Ethiek en het milieu

Het is duidelijk dat de inkoop van alternatieve grondstoffen voor de productie van EV’s bovenaan de agenda van fabrikanten moet staan. Tesla kondigde bijvoorbeeld onlangs aan dat zij het kobalt (gedolven in de DRC) geëlimineerd hebben uit de kathodes in hun EV-batterijen. En wij sluiten ons aan bij iedere autofabrikant die alles in het werk stelt om zijn EV’s zo ethisch en ecologisch mogelijk te maken, zodra de technologische vooruitgang dit toestaat. Wellicht komt er in de komende jaren iets als een Fairtrade- of B Corp-certificaat voor de automobielwereld. Waardoor ook producenten van EV’s worden aangemoedigd, en trots op kunnen zijn op, een duurzaam stempel van goedkeuring te hebben.

EV’s worden alleen maar groener

Zijn elektrische auto’s beter voor het milieu? Het moge duidelijk zijn dat EV’s nog niet het perfecte eindproduct zijn en vooruitgang kost nu eenmaal tijd. Als we echter rekening houden met de gehele levenscyclus, van productie tot ingebruikneming, zijn er grote CO2-besparingen te behalen in vergelijking met benzine- of dieselauto’s. EV-technologie, zoals het innovatieve slim laden, maakt nu al grote sprongen. En omdat de middelen om ze te produceren en van energie te voorzien steeds minder milieubelastend worden, zullen EV’s alleen maar groener worden. Als jij jezelf regelmatig afvraagt hoe je kunt helpen de klimaatverandering tegen te gaan, dan is investeren in een elektrisch voertuig een goed begin.