netherlands ev incentives

Alles wat je moet weten over EV-stimuleringsmaatregelen in Nederland

26 minuten

Nederland blijft in het nieuwe decennium het voortouw nemen op de weg naar elektrificatie. Met de vooruitstrevende aanpak van zijn EV-beleid en de enorme hoeveelheid EV-laders, behoudt het land zijn positie als het land dat wereldwijd de hoogste dichtheid aan elektrische voertuigen en laders heeft per 100 km2. De meest recente voorspelling voor de laadinfrastructuurmarkt voor EV’s is dat deze tegen 2025 de 200.000 eenheden zal overschrijden. Bovendien is het Nederlandse stimuleringsbeleid zo succesvol dat het bezit van een elektrische auto nu hetzelfde kost als het bezit van een diesel- of benzineauto. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste beschikbare stimuleringsmaatregelen:

EV-stimuleringsmaatregelen in Nederland - Wallbox Infographic

???? EV-stimuleringsmaatregelen in Nederland

Nationale EV-stimuleringsmaatregelen

Op 4 juni 2020 heeft Nederland een nieuwe subsidieregeling voor elektrische voertuigen ingevoerd. Van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit dat het doel van deze regeling is om schoon rijden toegankelijk te maken door de aankoop van nieuwe of gebruikte elektrische auto’s te stimuleren, in plaats van de aankoop van auto’s met een verbrandingsmotor (ICE). Dit zou moeten bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. 

In het kader van de regeling, die je kunt aanvragen bij het Nederlands Ondernemingsbureau (RNO), komen vanaf dat moment aangeschafte EV’s in aanmerking voor subsidie. Hier vind je het laatste nieuws over de stimuleringsmaatregelen: 

Subsidies

 • € 4.000 voor de aankoop of lease van een nieuwe EV
 • € 2.000 voor de aankoop of lease van een gebruikte EV

Voorwaarden, details en informatie over aanvraag:

 • De EV heeft een oorspronkelijke waarde van € 12.000 tot € 45.000
 • De EV heeft een minimum bereik van 120 km
 • De EV is gekocht of geleased na 4 juni 2020
 • Download hier een lijst van auto’s die in aanmerking komen 
 • De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget van 17,2 miljoen euro eerder is opgebruikt
 • Klik hier voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen

Belastingvoordelen

 • Aanschafbelasting (BMP, belasting van personenauto’s en motorrijwielen): BPM is de belasting die je betaalt bij de aankoop van een personenauto of motor. EV-eigenaren ontvangen de volgende belastingvoordelen met betrekking tot BPM
  • Volledig elektrische auto’s:
   • Tot 2024: volledig vrijgesteld van aanschafbelasting
   • 2025: je betaalt € 360 aanschafbelasting per auto
   • Na 2025: de aanschafbelasting neemt elk jaar toe op basis van de inflatie
  • PHEV’s (plug-in hybriden): 
 • Motorrijtuigenbelasting (MRB): MRB is de jaarlijkse belasting die je betaalt over het bezit van een auto, motor of vrachtwagen. EV-eigenaren ontvangen de volgende belastingvoordelen met betrekking tot MRB:
  • Volledig elektrische auto’s:
   • Tot 2024: volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting 
   • 2025: 75% korting op MRB
   • Vanaf 2026: de volledige MRB is van toepassing
  • PHEV’s:
   • Tot 2024: 50% korting op motorrijtuigenbelasting
   • 2025: 25% korting op MRB
   • Vanaf 2026: de volledige MRB is van toepassing

Bedrijfsvoordelen: 

Als je ondernemer bent of een eigen bedrijf hebt, kunt je profiteren van de volgende voordelen wanneer je investeert in bedrijfs-EV’s: 

Subsidieregeling emissievrije bedrijfsauto’s (SEBA)
 • 10% van catalogusprijs bij aanschaf of leasing van een nieuwe EV (maximaal € 5.000); geldig van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.
Belastingvoordelen
 • Vrijstelling van btw: bedrijven die elektrisch rijden bevorderen, hoeven niet de 21% btw te betalen, de 2,7% btw-correctie voor privégebruik is wel van toepassing. 
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): met behulp van de MIA kunnen bedrijven een investeringsaftrek ontvangen tot maximaal 36% van het bedrag dat in EV geïnvesteerd is. De EV’s op de Milieu- en Energielijst 2020 komen hiervoor in aanmerking. 
 • Bijtelling: dit is de belasting die van toepassing is als je de auto van de zaak privé gebruikt. In principe wordt, afhankelijk van de uitstoot van je voertuig, een percentage van de catalogusprijs toegevoegd aan je belastbaar inkomen. Eigenaars van een EV ontvangen de volgende korting op de bijtelling:
  • 2021: kortingstarief van 12% (in plaats van 22%)
  • 2022-24: kortingstarief van 16% (in plaats van 22%)
  • 2025: kortingstarief van 17% (in plaats van 22%)
  • vanaf 2026: het volledige tarief van 22% is van toepassing

Ecotax

 • Strafmaatregelen: voertuigen met een hoge CO2-uitstoot die meer dan 12 jaar oud zijn, moeten vanaf 2019 naast de bestaande motorrijtuigenbelasting nog eens 15% extra betalen.
 • De belastingen op benzine en diesel worden dit jaar met één cent per liter verhoogd en zullen in 2023 met nog eens één cent stijgen.

Verbod op benzine-/dieselauto’s

Gemeentelijke EV-stimuleringsmaatregelen

Het is de moeite waard om de stimuleringsmaatregelen van jouw gemeente te bekijken, omdat sommige extra subsidies bieden. Voor meer informatie over de EV-subsidies en regelingen in jouw gemeente zou een snelle zoekopdracht naar ‘EV-subsidies + [naam van jouw gebied]’ je op weg moeten helpen. Je kunt ook op deze overheidspagina kijken, daar vind je een overzicht van alle gemeenten met contactinformatie en handige links. In de meeste gemeenten kun je je online aanmelden met je DigiD (als je inwoner bent) of eHerkenning (als bedrijf). 

Hier is een voorbeeld uit Amsterdam: 

Amsterdam:  

 • Subsidie voor EV’s & sloopregeling:
  • Vanaf 5 december 2019 zijn er nieuwe subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije voertuigen, met een maximum van € 3.000 voor een taxi en tot wel € 40.000 voor een busje, vrachtwagen of bus (afhankelijk van classificatie, grootte en gewicht van het voertuig). Voor meer informatie en aanmelden, bekijk de officiële informatie van de gemeente Amsterdam over de taxi– en bedrijfsautoregeling.
  • Er is een sloopregeling van € 500 beschikbaar als je een oude dieselauto laat slopen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

???? Stimuleringsmaatregelingen voor EV-laden in Nederland

EV-laadsubsidies voor particulieren

Op dit moment biedt Nederland geen nationale of lokale subsidies voor de aankoop en installatie van privé-oplaadpunten. In plaats daarvan biedt de overheid een aantal subsidies voor bedrijven en richt zij zich op de ontwikkeling van openbare laadstations.

EV-laadsubsidies voor bedrijven

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): met behulp van de MIA kunnen bedrijven een investeringsaftrek krijgen tot 36% van het bedrag dat in een laadstation is geïnvesteerd. 
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): de VAMIL biedt bedrijven de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten van een laadstation af te schrijven.

Klik hier om onze ‘Gids voor het aanvragen van stimuleringsmaatregelen‘ te downloaden.

Openbare laadstations

Er zijn meer dan 58.000 openbare en semi-openbare EV-laadstations in Nederland. Om een openbaar laadstation bij jou in de buurt te vinden, kun je op deze handige kaart kijken. Als er geen laadstation beschikbaar is in de buurt waar je woont of werkt, kun je gratis een openbaar laadstation aanvragen. Je moet dan nog steeds betalen voor het energieverbruik tijdens het opladen, maar je hoeft niet te betalen voor de aankoop, installatie of het gebruik van de oplader. 

Hier is een overzicht van de verschillende maatregelen met betrekking tot laadstations in de grootste steden:

 • Amsterdam:  
  •  Gratis laadstations in de openbare ruimte:
   • Aanvraag en installatie van een nieuw openbaar laadstation zijn gratis. 
    • Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
   • Je kunt gebruik maken van openbare laadstations met een laadpas en betaalt op basis van het energieverbruik.
 • Eindhoven:  
  • Gratis laadstations in de openbare ruimte:
   • Aanvraag en installatie van een nieuw openbaar laadstation zijn gratis. 
    • Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 
   • Je kunt gebruik maken van openbare laadstations met een laadpas en betaalt op basis van het energieverbruik.
 • Den Haag:  
  • Gratis laadstations in de openbare ruimte:
   • Aanvraag en installatie van een nieuw openbaar laadstation zijn gratis. De installatie duurt gewoonlijk tussen de 2-4 maanden.
    • Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
   • Je kunt gebruik maken van openbare laadstations met een laadpas en betaalt op basis van het energieverbruik.
 • Rotterdam:  
  • Gratis laadstations in de openbare ruimte:
   • Aanvraag en installatie van een nieuw openbaar laadstation zijn gratis. 
    • Klik hier voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden. 
   • Je kunt gebruik maken van openbare laadstations met een laadpas en betaalt op basis van het energieverbruik.
 • Utrecht:  
  • Gratis laadstations in de openbare ruimte:
   • De gemeente breidt het aantal openbare laadpalen in de stad uit op basis van het gebruik van de bestaande laadpalen. 
    • Klik hier om te melden dat uitbreiding van het netwerk nodig is.
   • Je kunt gebruik maken van openbare laadstations met een laadpas en betaalt op basis van het energieverbruik.

Overzicht van overheidsinitiatieven en -beleid op het gebied van elektrificatie in Nederland

netherlands ev incentives1

Sinds 2010 werkt de Nederlandse regering aan de uitrol van de elektrificatie, als onderdeel van haar plan om vanaf 2030 alleen nog maar emissievrije voertuigen in te schrijven. De overheid schat dat er in 2030 per jaar gemiddeld 400.000 EV’s op de Nederlandse wegen zullen rijden. Al in 2020 zijn Nederland en bepaalde gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, begonnen met een grootschalige uitrol van de Europese en Nationale Green Deal-plannen. 

Mission Zero

Mission Zero schetst hoe Nederland het voortouw wil nemen in een emissievrije toekomst. Dit zijn enkele van de belangrijkste lopende en nieuwe initiatieven: 

 • Bussen: alle bussen moeten in 2030 100% emissievrij zijn, waarbij alle nieuwe bussen die vanaf 2025 in gebruik worden genomen emissievrij zullen zijn. Alle energie voor deze elektrische bussen, die rijden op een accu of waterstof, zal zoveel mogelijk worden opgewekt via wind- en zonne-energie. 
 • Autodelen: op dit moment delen ongeveer 400.000 Nederlanders hun auto. De Green Deal-ambitie is dat 100.000 van deze gedeelde auto’s in 2021 elektrisch zijn. In sommige gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn) worden proefprojecten geïmplementeerd op het gebied van elektrisch autodelen. In het kader van de City Deal maken ongeveer 5.000 huishoudens gebruik van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor ongeveer 200 gedeelde EV’s. Door het delen van auto’s zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig en kan het opladen van EV’s beter geregeld worden.  
 • Taxi’s: ongeveer 13% van de taxi’s in Amsterdam is volledig elektrisch
 • Laadstations: de overheid streeft ernaar om in 2030 1,8 miljoen openbare, semi-openbare en particuliere laadstations in het land te hebben om de groeiende vraag naar EV’s te ondersteunen. Om dit doel te bereiken heeft zij al verschillende aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van duizenden openbare laadstations. 
 • Infrastructuur: voor 2018-2020 is een gerichte strategie uitgestippeld om de toegankelijkheid van stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot te verminderen. In het kader van zijn slimme mobiliteitsplan heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur. Sinds 2018 wordt onder meer het wegennet uitgebreid met 268 km nieuwe rijstroken om de verkeerscirculatie te verbeteren.  
 • Doelgroepvervoer: het vervoer dat beschikbaar is voor mensen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen (vanwege een fysieke of mentale handicap) zal in 2025 ook 100% emissievrij zijn.  

Formule E-team 

Het Formule E-Team (FET) werd een paar jaar geleden opgericht om ontwikkelingen in het elektrisch transport te bevorderen. Het FET is een publiek-private samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen (o.a. Energie-Nederland; Stichting Natuur & Milieu). Het FET ondersteunt het plan uit het Regeerakkoord dat 100% van de nieuwverkopen in 2030 emissievrij is. In het kader van de klimaatovereenkomst heeft het FET zich gecommitteerd aan: 

 • de versteviging van de consumentenmarkt
 • de ontwikkeling van de logistieke sector en het zware transport
 • de verbetering en verbreding van de tariferingsinfrastructuur
 • de connectie met duurzaam opgewekte energie
 • het gebruik van het internationale verdienpotentieel van elektrische transportbedrijven
 • de ondersteuning van innovatie 

Het FET is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020, zoals de ambitie dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijving moet hebben (om vermogen over te brengen op de aandrijfwielen van PHEV’s) en een stekker. Ten minste 30% van deze auto’s moet volledig elektrisch zijn.

Nederland: de enorme groei van EV zet door

Naast het VN-Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland in juni 2019 ook een nationaal Klimaatakkoord ondertekend, waarmee het zijn betrokkenheid bij de nationale elektrificatie laat zien. In het nationale Klimaatakkoord is een budget van 250 miljoen euro vastgesteld voor de stimulatie van elektrisch rijden. Dit is het totale budget dat tot 2025 beschikbaar is, dus er zullen geen extra subsidies komen. Deze daling in stimuleringsmaatregelingen zou de invoering van EV’s in Nederland, die tot nu toe een grote groei heeft doorgemaakt dankzij de subsidies, kunnen bedreigen. Ondanks het plafond van de stimuleringsmaatregelen voor de komende vijf jaar, is Nederland met zijn vooruitstrevende aanpak goed op weg om zijn doelstellingen van zero emissie in 2030 te bereiken. Dit alles dankzij samenwerking, kennisontwikkeling en de regionale verankering.  
Om meer te weten te komen over stimuleringsmaatregelen op het gebied EV en EV-laden in andere Europese landen, kun je meer lezen in onze gids met EV-stimuleringsmaatregelen voor de EU.