New factory in Zona Franca

Met een investering van €9m, installeert Wallbox zijn nieuwe productiefaciliteit in de “Zona Franca de Barcelona”

11 minuten
  • Wallbox en de “Zona Franca de Barcelona” hebben vandaag hun doel om de industriële modernisering en de transitie naar een nieuwe, duurzamere economie in Spanje te leiden, opnieuw bekrachtigd door het tekenen van een huurcontract tot 2031.
  • Wallbox is pionier in de implementatie van het “cradle-to-cradle” concept in de industrie en de productiefaciliteiten zullen dan ook toonaangevend zijn op het gebied van innovatie, efficiëntie, productiecapaciteit en duurzaamheid.

Barcelona, 15 maart 2021.- Wallbox kiest voor de “Zona Franca de Barcelona” voor de installatie van een nieuwe fabriek om de productiecapaciteit uit te breiden en zo te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar zijn producten op zowel de nationale als de internationale markt. Vanmorgen hebben Enric Asunción, CEO de Wallbox, en Pere Navarro, speciale staatsafgevaardigde in het Consorci van de Zona Franca de Barcelona (CZFB), op het hoofdkantoor van de entiteit een tienjarig huurcontract getekend. 

“De nieuwe fabriek vertegenwoordigt niet alleen een zeer belangrijke stap voor de toekomst van Wallbox, maar ook voor de automobielindustrie in Spanje, die zich net als de rest van de wereld in de richting van elektrificatie beweegt. In de Zona Franca hebben we de infrastructuur en de optimale omgeving gevonden om een geavanceerde fabriek te vestigen die het mogelijk maakt om onze positie als marktleider op het gebied van elektrisch opladen en energiebeheer op globaal niveau te blijven versterken”, aldus Enric Asunción, CEO van Wallbox. Hij voegde eraan toe dat “er een wereldwijde tendens is om duurzaamheid, gebaseerd op innovatie die schonere en vanuit milieuoogpunt gezien efficiëntere technologieën vervaardigt tot een van de pilaren van economisch herstel te benoemen. wij zetten ons volledig in om dit proces te versnellen door een fabriek te bouwen die de eerste steen moge zijn van de creatie van een wereldwijde elektromobiliteits-hub in Spanje”

Enric Asunción, CEO de Wallbox, en Pere Navarro, speciale staatsafgevaardigde in het Consorci van de Zona Franca de Barcelona

Tijdens het ondertekenen verklaarde Pere Navarro dat “de Zona Franca de Barcelona er trots op is te zijn uitgekozen voor het hosten van de nieuwe fabriek van Wallbox, een bedrijf dat excelleert in een snelgroeiende sector zoals het opladen van elektrische auto’s en op grote schaal investeert in R&D voor de ontwikkeling van duurzame, geavanceerde technologieën op wereldniveau. Deze beslissingen bevestigen ongetwijfeld ons streven om de leiding te nemen bij de transitie naar een nieuwe economie op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN”, concludeert Navarro.

De nieuwe fabriek (video) zal een oppervlakte van 16.800 m2 beslaan, met een fabriekshal van 11.220 m2 die de komende maanden aanpassingswerkzaamheden zal ondergaan om zich aan te passen aan de productie-, validatie- en opslagactiviteiten die van daaruit zullen worden uitgevoerd. Het uitbreidingsplan van Wallbox voorziet meer dan de verdubbeling van het aantal medewerkers, eind 2021 zullen dat 800 medewerkers zijn, waarvan een kwart direct of indirect betrokken zal zijn bij het productieproces. 

Momenteel heeft Wallbox een fabriek in Sant Andreu de la Barca, die in de productiebehoeften voorziet om de meer dan 60 markten te bevoorraden waarin het zijn producten verkoopt en een andere fabriek in China die bestemd is om exclusief aan deze markt te leveren. Met de integratie van deze nieuwe faciliteiten verwacht Wallbox te voorzien in de groeiende vraag van de verschillende markten waarin het aanwezig is, door zijn productiecapaciteit te verdubbelen. De Zona Franca de Barcelona,een benchmark in de autoindustrie in Spanje, heeft een ambitieus herindustrialiseringsplan dat bedrijven aantrekt en vertrouwen wekt bij ondernemingen die worden opgeroepen om een grote impact te hebben, niet alleen in hun directe omgeving, maar ook in industrieën die de komende jaren de wereldeconomie zullen leiden, zoals Wallbox.


De toekomst is vandaag, een fabriek 4.0

Een van de voornaamste vernieuwingen van de fabriek en een referentie voor de industrie is de integratie van Fabriek 4.0, het energieverbruik, de LEAN procesbeheerssystemen en de implementatie van het “cradle-to-cradle” concept in alle aanpassingen.

Een Fabriek 4.0, ook wel “van de toekomst” of “slimme fabriek” genoemd, wordt gekenmerkt door gedecentraliseerde en geautomatiseerde besluitvorming, omdat de verwerking van de gegevens die tijdens het productieproces worden verkregen exponentieel snel is en het de analyse ervan in realtime mogelijk maakt, evenals mogelijk gemaakt, evenals mogelijke aanpassingen. Dit is mogelijk door de hoge mate van automatisering en omdat het onderling verbonden is via het Internet of Things toegepast op de industrie (IoT).

De fabriek krijgt een innovatief energiebeheersysteem dat door regeneratie het hergebruik van 75% van de energie die tijdens het productieproces wordt verbruikt mogelijk maakt en deze terugvoert naar het interne energienetwerk. Bovendien is het de bedoeling om fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 300 kW te installeren. Deze zullen de capaciteit leveren om 30-60% van de productie van zonne-energie te voorzien. Deze aanpak maakt een dagelijkse besparing mogelijk die gelijk staat aan het energieverbruik van een gebouw met 80 woningen. De prognose is dat fotovoltaïsche energie in de toekomst zal groeien en de energiebehoefte voor productie tot 90% zal dekken.

Het “cradle-to-cradle” concept dat op een baanbrekende manier zal worden toegepast in de aanpassingswerken van de fabriek beoogt de productie van afval te elimineren door middel van het design en eco-efficiënte materialen. Dit concept is al door Wallbox toegepast bij de renovatie van het hoofdkantoor, ook gelegen in de Zona Franca en maakt deel uit van de toewijding van het bedrijf om duurzaamheid in alle aspecten van het bedrijf te bevorderen.  

Met deze nieuwe faciliteiten bevestigt Wallbox zichzelf opnieuw als een pioniersbedrijf, zowel in zijn productiemodel als in de bijdrage aan het stads- en wegmodel van Smart Cities over de hele wereld.Over Wallbox

Wallbox is een wereldwijd bedrijf dat de manier waarop de wereld energie verbruikt wil veranderen, met name in de EV-branche. Wallbox creëert slimme laadsystemen die innovatieve technologie combineren met een geweldig ontwerp en die de communicatie tussen voertuig, elektriciteitsnet, gebouw en lader regelen.

Wallbox biedt een complete portfolio met laad- en energiebeheeroplossingen voor residentieel en semi-openbaar gebruik in meer dan 60 landen, en zal binnenkort ook commerciële openbare laadoplossingen aanbieden.  

Wallbox is opgericht in 2015 met Barcelona als hoofdkantoor, en streeft ernaar om vandaag de acceptatie van elektrische voertuigen te verbeteren en morgen duurzamer om te gaan met energie. Het bedrijf heeft meer dan 500 mensen in dienst in Europa, Azië en Amerika.

Over het Consorci van Zona Franca de Barcelona

Het Consorci is een overheidsbedrijf dat zichzelf volledig financiert met aandelenbeheer zoals verpachting op het industrieterrein van de Zona Franca de Barcelona en met vermogensbeheer. Hoewel het belangrijkste werkterrein het industriegebied en de douanevrije zone is, promoot het Consorci ook gebouwen, stedelijk en industrieel gebied en fungeert het als een katalysator voor bedrijfstransformatie naar Economie 4.0. Tevens organiseert het evenementen die van economisch belang zijn voor Barcelona, zoals SIL Barcelona of de onroerendgoedbeurs BMP.

Tot de plenaire vergadering behoren de vertegenwoordigers van de Spaanse regering, de gemeenteraad van Barcelona en de belangrijkste economische entiteiten van de stad.