Kunnen elektrische voertuigen vooruit als de economie achteruitgaat?

20 minutos

Te midden van de COVID-19-pandemie zijn verschillende tegenstrijdige rapporten over de toekomst van EV’s naar voren gekomen: sommige voorspellen dat het aantal EV’s met 38% zal groeien ten opzichte van vorig jaar, terwijl anderen een daling van 43% (EN) voorspellen. In dit artikel zullen we de feiten bekijken en uitleggen wat onze gedachten zijn en waar wij denken dat EV’s naartoe gaan.

Vóór de uitbraak van COVID-19 maakten EV’s een snelle groei door

Om een beeld te krijgen van de toekomst, is het van cruciaal belang te begrijpen hoe de EV-industrie zich ontwikkelde tot de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De afgelopen jaren werden EV’s een steeds populairder keuze onder chauffeurs. Zoals blijk uit een rapport van McKinsey (EN), hebben early adopters de afgelopen tien jaar een groei van 60% teweeg gebracht. Stille motoren, een positieve invloed op het milieu en lagere brandstofkosten zijn allemaal redenen voor die overgang naar elektrisch vervoer. Deze groei is geen geringe prestatie, aangezien de totale autoverkoop in de afgelopen twee jaar is gedaald. Bovendien voorspelde een BCG-rapport (EN) van eerder dit jaar zelfs dat de verkoop van EV’s de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor (ICE) tegen 2030 zou inhalen. Het is duidelijk dat de elektrische auto in de lift zat voor de uitbraak, maar hoe is de huidige situatie, met volledige lockdowns over de hele wereld, van invloed op deze trend?

De COVID-19-pandemie heeft de automarkt hard getroffen 

De aanhoudende COVID-19-pandemie heeft de wereld zoals we die kennen vertraagd en de auto-industrie vormt hierop geen uitzondering. Als gevolg van de lockdowns is de productie van auto’s in verschillende toonaangevende autoproducerende landen tot stilstand gekomen. Het eerste kwartaal van het jaar was er sprake van een dramatische daling van het aantal autoregistraties, een daling van de verkoop, en een verzwakking van de vraag over de hele wereld. In bepaalde Europese landen, zoals Italië (IT) en het Verenigd Koninkrijk (EN), daalde de verkoop van personenauto’s zelfs met 95 tot 97%. Buiten Europa hebben ook de VS (EN) en China (EN) een flinke daling van de totale autoverkoop ervaren. Met de wereldwijde crisis in de automobielindustrie wordt in verschillende rapporten de vraag gesteld hoe het met EV’s zal gaan ten opzichte van de turbulentie in de industrie in het algemeen.

Waarom sommige analisten verwachten dat de verkoop van EV’s zal dalen

De aanhoudende pandemie heeft geleid tot extreme economische instabiliteit. De inkomsten van bedrijven zijn van de ene op de andere dag ingestort, wat op grote schaal heeft geleid tot loonsverlagingen, verplicht verlof en ontslagen. Het is redelijk om aan te nemen dat velen in deze tijd minder geneigd zullen zijn zich aan te passen aan nieuwe technologieën, waardoor niet-essentiële investeringen worden uitgesteld totdat de situatie zich stabiliseert. Bovendien zullen consumenten waar mogelijk waarschijnlijk kiezen voor economischer opties, waarbij premium consumentengoederen worden vermeden. Daarbij zijn benzinevoertuigen met de enorme daling van de olieprijzen zuiniger in gebruik, wat het moeilijker maakt om te beargumenteren dat bestuurders geld besparen op brandstof met een EV. Tot slot zijn de prijzen van EV’s de afgelopen jaren gestaag gedaald, maar wellicht niet zo snel als ooit werd voorspeld, omdat de daling van de kosten van een EV-accu minder snel gaat dan verwacht. (EN) Ondanks alle zorgen over de toekomst van de elektrische auto heeft de EV de afgelopen maanden echter een aanzienlijke veerkracht getoond, zelfs in het licht van de pandemie.

Terwijl de automobielmarkt sterk daalt, toont de EV zijn kracht

Vergelijking totale autoverkoop vs. BEV-verkoop - Wallbox Infographic

In Italië blijkt uit de gegevens van de Italiaanse Foreign Car Maker Association (IT) dat de registratie van benzine- en dieselvoertuigen in april met 97.5% is gedaald, maar de verkoop van volledig elektrische voertuigen (BEV) met slechts 58.1% is gedaald. In Duitsland blijkt uit statistieken van de Federal Motor Transport Authority (DE) dat het totale aantal registraties van auto’s in maart met 38% is gedaald, terwijl dat aantal voor volledig elektrische auto’s juist met 56% is gestegen en voor hybride auto’s met 208%. Uit gegevens van EV-volumes (EN) blijkt dat deze trend in vrijwel elk ander land ter wereld kan worden waargenomen. Als gevolg van deze veerkracht is het marktaandeel van de EV aanzienlijk (EN) gegroeid.

Bovendien blijken de EV niet alleen robuuster te zijn in een auto-industrie die in verval is, maar toont deze ook al enige tekenen van herstel. Zo melden grote autofabrikanten in China na de lockdown in maart bijvoorbeeld hetzelfde niveau van showroomverkeer (EN) als in dezelfde maand vorig jaar. De Chinese autoproducent BYD registreerde zelfs een stijging van 337.25% van de omzet in maart (EN) onder zijn volledig elektrische en hybride automodellen. Over het geheel genomen is de belangstelling voor duurzame mobiliteit veerkrachtig gebleken en lijkt deze zelfs te zijn toegenomen door de ongekende pandemie. 

Milieubewustere markten zullen de EV helpen om sterker uit de bus te komen

Met lockdowns die miljoenen mensen dwongen zich thuis terug te trekken, heeft onze samenleving een unieke kans gekregen om een glimp op te vangen van een groenere wereld. Als gevolg hiervan kan het zijn dat politici, zakelijk leiders en consumenten ESG-factoren (milieu, maatschappij en bestuur) gunstiger wegen in hun besluitvorming, zoals in een artikel in de Wall Street Journal (EN) wordt uitgelegd. In feite kan dit al worden waargenomen door te kijken naar de volgende acties die overheden, industrieën en consumenten over de hele wereld ondernemen.

Als we verder kijken dan onze huidige uitdagingen: wat kunnen we verwachten?

Vooruitstrevende overheden introduceren groene herstelovereenkomsten

infographic showing global annual co2 emission

Nu we langzaam uit de pandemie lijken te komen, geven beleidsmakers meer dan ooit prioriteit aan groene wetgeving. 

Europa De Europese Unie heeft geen tekenen laten zien dat het zijn 2020/2021 95 gr CO2-doel (EN) voor personenauto’s zal uitstellen en is van plan op koers te blijven om in 2050 een klimaatneutrale economie te zijn. In mei kondigden Duitsland en Frankrijk zelfs een groen herstelfonds van 500 miljard euro aan om de overgang van de EU naar een koolstofarme economie te versnellen. De Duitse auto-industrie en hoge bestuurders hebben opgeroepen tot een nieuwe sloopregeling, een initiatief dat de vraag naar duurzamere voertuigen zou stimuleren door mensen die hun onzuinige auto’s naar de sloop brengen een financiële stimulans te geven. Bovendien heeft de Europese Investeringsbank haar inzet voor de Europese industrie van elektrische accu’s verdubbeld door in 2020 meer dan 1 miljard euro uit te trekken voor financieringen (EN), om zo het groene herstel te stimuleren. 

China – China, de grootste EV-markt ter wereld, kondigde aan dat elektrische auto’s een topprioriteit zullen zijn in zijn stimuleringsplannen na het coronavirus (EN), waarbij EV-subsidies en -belastingvoordelen met nog eens twee jaar worden verlengd. Het land heeft ook beloofd te investeren in de EV-laadinfrastructuur om de economische terugval als gevolg van COVID-19 te compenseren. Volgens CleanTechnica (EN) zal China tot het einde van het jaar tot 1,5 miljard dollar uitgeven aan de installatie van 200.000 EV-laders, waarvan 20.000 openbare laders.

VS – In de VS hebben democraten de Green New Deal (EN) voorgesteld, een economisch herstelplan dat tot doel heeft “tegen 2030 alle transport van elektriciteit te voorzien uit hernieuwbare bronnen” (EN). Hoewel dit op grote schaal bekritiseerd is door de republikeinen, heeft Joe Biden, de democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2020, de overeenkomst losjes gesteund en hij staat momenteel voor in de peilingen. Terwijl de federale regering de duurzaamheidsdoelstellingen van het land passief benadert, heeft een aantal staten de strijd in eigen hand genomen. Californië en 14 andere staten, die meer dan ⅓ van de Amerikaanse automarkt vormen, hebben de federale overheid voor de rechtbank gedaagd om hun eigen emissienormen te kunnen bepalen. Deze wet illustreert dat een aanzienlijk deel van de VS graag hogere duurzaamheidsstandaarden wil invoeren, wat de groei van de EV-markt zou bevorderen. Nu de verkiezingen van november nog maar enkele maanden van ons verwijderd zijn, is het mogelijk dat we in slechts een paar maanden een drastische verandering kunnen zien in het hart van een van de grootste automarkten ter wereld. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele duurzame maatregelen die door politieke leiders worden ingevoerd en, samengevoegd, zullen ze de basis worden voor een enorme bloei van de EV-markt na de pandemie.

De industrie geeft prioriteit aan investeringen in duurzamere oplossingen

Autofabrikanten hadden voorafgaand aan de uitbraak van het virus al ruim 2,5 miljard dollar toegezegd aan de elektrificatie van toekomstige modellen (EN) en “naar verwachting zullen er in de loop van 2020 meer dan 100 nieuwe elektrische automodellen beschikbaar komen”, aldus het Internationaal Energieagentschap (EN). Nu, te midden van de pandemie, blijven sommigen niet alleen trouw aan hun belofte, maar geven ze in feite voorrang aan de EV boven brandstofauto’s in termen van productie, verkoop en investeringen. Zo concentreert Volkswagen zich bijvoorbeeld bij de herstart op de productie van elektrische auto’s (EN) en opent de fabriek in Zwickau, waar de ID.3 wordt geproduceerd, één week voor alle andere fabrieken worden geopend. Renault houdt de verkoop ICE-auto’s in China tegen om in plaats daarvan volledig elektrisch te gaan (EN). In Azië heeft een joint venture zelfs een nieuw, voordelig elektrisch automerk (EN) gelanceerd, midden in de pandemie. Aan de andere kant zijn het niet alleen de automerken die inzetten op groene EV-technologie, de twee grootste energiebedrijven in China geven samen 3,63 miljard euro uit om meer dan 450.000 laadstations te bouwen (EN). Al deze voorbeelden laten zien hoe de industrie zijn investeringen verschuift en de markt duidelijk verplaatst naar duurzamere oplossingen.

Consumenten verplaatsen hun voorkeur richting de EV

Zelfs consumenten hebben hun steun betuigd aan elektrische mobiliteitsprogramma’s (EN) en opgeroepen tot duurzamere transportmiddelen die zuinig zijn en beter voor de gezondheid van de bevolking en het klimaat in het algemeen. Dit kan het gevolg zijn van de ontegenzeggelijk heldere hemel die we zagen nadat er een paar weken niet zoveel auto’s met fossiele brandstoffen op de weg waren, het resulteerde in een consument die de overstap maakt naar schonere vormen van vervoer (EN). Volgens een consumentenonderzoek van Accenture (EN) bepaalt COVID-19 nu al de gewoonten van consumenten, waarbij meer dan 50% van de respondenten gelooft dat ze na de pandemie duurzamere keuzes zullen maken. Het algemene verband tussen de maatregelen om thuis te blijven en de verbetering van de luchtkwaliteit is een stimulans voor het milieubewustzijn van de consument: en dat is goed nieuws voor zowel de EV-markt als het milieu. 

De toekomst van de EV ziet er rooskleurig uit, ondanks COVID-19 

Te midden van de pandemie presteren EV’s duidelijk beter dan auto’s met een verbrandingsmotor, waarbij de verkoop zelfs verrassend genoeg toeneemt voor specifieke markten, merken en automodellen. Bovendien zien we dat overheden, bedrijven en consumenten milieubewuster worden en de noodzaak van duurzamere vervoersmiddelen begrijpen. In veel opzichten waren COVID-19 en de lockdowns misschien wel een eye-opener voor de maatschappij, die nu de kans krijgt om herstelplannen te gebruiken om de volgende wereldwijde noodsituatie die dreigt, de opwarming van de aarde, aan te pakken. Aangezien EV’s een bestaande oplossing zijn die we kunnen gebruiken om dit doel te bereiken, zal de vraag naar elektrische voertuigen alleen maar toenemen. Dus wijzen alle tekenen erop dat COVID-19 de bloei van de EV-markt niet tegenhoudt, maar op de langere termijn juist versnelt.