Hvordan EV-ladestasjoner kommer til å forme fremtiden til serviceindustrien

18 minutos

Introduksjon: en elektrisk fremtid

Det er 2030: Gatene i Amsterdam, Paris og London er oversvømmet av elbiler, delte mini-scootere og lastesykler. Byene våre er fullstendig elektriske, diesel er det nye kullet, og petroleumsrelatert reise er utenkelig. Men hvordan kom vi hit? Vel, for litt over ett tiår siden, innså vi at den globale klimakrisen virkelig var en krise. Opprørsprotester mot utryddelse tok over gatene, myndighetene begynte å innføre EV-insentiver i hopetall, og kantinen på arbeidsplassen din ble helt vegansk. Ja du leste riktig: helt vegansk. Med disse aktivitetene som bakteppe og med EV-teknologi i rask utvikling (spesielt elbilbatterier), ble elektrisk transport globalt billigere enn diesel-/bensinalternativer. Innen 2025 hadde myndighetene allerede rullet ut offentlige ladere over hele Europa og subsidiert private ladere. Hele Nederland var faktisk blitt en eneste stor elbillader på denne tiden. Innen 2028, var diesel- og bensinbiler fordømt. Norge var først ute og forbød alle ikke-elektriske kjøretøy så snart elbilandelen hadde nådd 86 % i 2024. Spania, Frankrike og Italia fulgte raskt etter og resten var heller ikke langt bak. Så det er hvordan vi nådde vår elektriske nåtid her i 2030. På en måte var det uunngåelig: når klimakrisen ble kombinert med teknologiske fremskritt, måtte ting endre seg – og du store min det gjorde de. 

Dette kan kanskje virke som begynnelsen på en utopisk novelle. Men faktisk er det bare en fiktiv gjengivelse av hvordan vitenskapelig forskning stort sett forutsier at fremtiden for elektrifisert transport kommer til å se ut, spesielt i utviklede bysentre. For å ta en titt på dagens bilde, i Norge har helt elektriske biler allerede overgått 50 % av markedsandelen. Gatene i Nederland, blant andre EU-land, får stadig flere elbilladere. I dag er fremtiden for e-mobilitet og elbilmarkedet et brennhett tema. Vi undersøker imidlertid sjelden hvordan elektriske kjøretøy og deres ladeinfrastruktur kan påvirke næringer, eller bestemte deler av livene våre.  

Denne artikkelen vil fokusere på hvilken påvirkning elektriske kjøretøy og deres ladere har på noen vanlige virksomheter innen serviceindustrien. Elbiler og ladepunkter assosieres ofte med konversasjoner om energi- og transportplanlegging. Men hvordan kan elbilveksten og den økende etterspørselen etter ladepunkter påvirke noen av de tjenestene vi bruker til daglig? La oss ta en titt på det. 

Først, en hurtiginnføring i ladepunkter for elbiler:

1. Offentlige ladepunkter:

Dette er EV-ladepunkter som har tilgang 24/7 for alle og enhver. Ulike operatører (vanligvis lokale myndigheter) velger forskjellige autentiserings-, bruks- og betalingssystemer – disse kan være gratis, eller mot betaling per time eller watt.

2. Halvoffentlige ladepunkter:

Dette er ladepunkter som er tilgjengelige for alle, men som vil kunne ha begrenset almen tilgang på grunn av parkerings- eller åpningstider. Eksempler inkluderer ladepunkter i parkeringskjellere, på hoteller, restauranter og cateringvirksomheter (horeca), samt servicestasjoner. Det vil kunne være restriksjoner for bruk av slike ladestasjoner – for eksempel vil en lokal kafé kanskje ikke la deg bruke ladepunktet gratis uten at du kjøper en cappuccino, men kreve betaling hvis du ikke er en betalende kunde.

3. Private ladepunkter:

Private ladepunkter er installert på private steder, som hjem og arbeidsplasser, og de er koblet til en privatbetalt strømforsyning. Disse ladepunktene er vanligvis kun tilgjengelige for elbiler som tilhører eierne av ladepunktene.

Eksempler på virksomheter innen serviceindustrien som vil bli omtalt i denne artikkelen: 

  • Arenaer for underholdning som f.eks. stadioner eller konsertarenaer.
  • Steder for shopping, som f.eks. kjøpesentre og individuelle forhandlere og supermarkeder.
  • Horeca-lokasjoner, inkludert barer, kaféer og restauranter.
  • Arenaer for turisme og reise som tilbyr tilleggstjenester, f.eks. flyplasser og hotell.

Så hvordan vil ladepunkter for elbiler påvirke disse industriene? 

1. Infrastrukturelle og operasjonelle endringer

ev charing points in front of a mall

Når det gjelder utbredelsen av elbiler vil den mest åpenbare innvirkningen på virksomheter i serviceindustrien selvsagt være det økende behovet for å installere ladere! Dette er imidlertid ikke så enkelt som det kan høres ut. Det er fordi det krever både infrastrukturelle og operasjonelle endringer. Når beslutningen er tatt, om å investere i ladere og muligens også en elektrifisert firmaflåte, må bedriftene velge hvilken type lader som skal installeres, og hvor. Viktige faktorer å ta i betrakting når man tar et slikt valg er de forskjellige partnerskaps- og inntektsdelingsmodellene som elbil- og ladeselskapene tilbyr. Og du må også tenke på nøyaktig hvem som kommer til å bruke laderne – ansatte, kunder eller begge deler?

For bedrifter med førsteklasses tjenester, f.eks. luksushoteller, kjøpesentre eller restauranter, er det viktig at designet til kundeladerne matcher luksusmerket. Dette er mindre viktig for eksempel for hurtigmatkjeder eller supermarkeder. Plasseringen og distribueringen av laderne er også vital. Kjøpesentre vil for eksempel kunne ønske å plassere kundeladerne nær hovedinngangen til kundeparkeringsplassen og laderne til de ansatte i nærheten av deres respektive innganger, for å sørge for en jevn trafikk gjennom de relevante inngangene.

Alle disse beslutningene krever en detaljert planlegging. Og de er også nært knyttet til mange sentrale forretningsprosesser: markedsføring, operasjoner og kundeopplevelse, for å nevne noen. I lys av dette, går hoteller, restauranter, flyplasser og andre servicevirksomheter inn for å ekspandere EV-ekspertisen sin. De ønsker kanskje å leie en intern rådgiver eller ekstern konsulent for å hjelpe dem å rulle ut den nye ladeinfrastrukturen for elbiler. For de som har et litt strammere budsjett, vil et rimeligere alternativ være å velge en anerkjent ladeleverandør og be dem gi råd om hvilke ladere som vil være best egnet for virksomhetens behov. Noen leverandører tilbyr til og med skreddersydde tjenester. Hos Wallbox for eksempel, designer vi EV-infrastruktur for kundenes spesifikke behov, inkludert deres spesifikke krav til merkevarebygging og tekniske behov.

2. Nye tjenester

Screenshot of booking com - ev charging station filter
Ladestasjonsfilter på Booking.com

Elbillading er det nye Wi-Fi. Tilgang til Internett via Wi-Fi har blitt et minimumskrav for de fleste kunder, nest etter rennende vann. Etter hvert som diesel- og bensinbiler fases ut i løpet av det kommende tiåret, vil tilgangen til strømnettet via elbilladere bli oppfattet på samme måte. Vi er alle vant til å se etter symboler for gratis Wi-Fi, svømmebasseng, treningsstudio eller gratis parkering når vi bestiller innkvartering eller søker på booking.com. Vel, elbillading er det nye symbolet på listen.  Du velger som regel det hotellet som har de tjenestene du trenger, og etter hvert som elektriske kjøretøy blir normen vil elbillading bli en vanlig forventning blant kundene.

Hvor omfattende ladetjenesten din er, vil avhenge av hvilken type virksomhet du har og hvilken partnerskapsmodell du velger å ha med ladeleverandøren. Kanskje vil det alltid være gratis, kanskje vil du ta betalt per time, eller kanskje vil du inkludere tjenesten i kundepakker. Virksomheter som hoteller vil kanskje tilby lading som en gratistjeneste, som en del av gjesteopplevelsen, mens supermarkeder, konserthaller og kaféer kan velge å ta betalt fra allmennheten og tilby tjenesten gratis kun til kunder. For flere premium-merker, som VIP-salonger på flyplasser, luksusrestauranter og hoteller, kan lading bli en del av den totale kundeopplevelsen. Luksushoteller kan f.eks. inkludere elbillading som en del av den betjente servicen. Og som prikken over i-en i kundeopplevelsen, kan servicevirksomheter i luksusklassen til og med tilby videoovervåking av bilene via hotellets eller restaurantens app.

3. Toveislader: energi- og kostnadseffektivitet

For virksomheter som kjøpesentre, restauranter, konserthaller, flyplasser og hoteller, har det å bytte til en elektrifisert flåte innlysende kostnads- og energibesparende fordeler. Å spare penger og å ikke lenger ha uforutsigbarheten med fluktuasjoner i bensinprisene er bare to eksempler på disse fordelene. 

Mindre kjente er fordelene med å investere i toveisladere for bilene til ansatte eller kunder. Enveisladere (de fleste elbilladere) sender energi i en retning, fra strømnettet til bilen. Disse blir ofte referert til som «V2G» (vehicle to grid). Med de stadig mer populære toveisladerne, kan energien imidlertid føres tilbake til strømnettet og til hus eller bygninger. Disse laderne blir ofte omtalt som «V2H» eller «V2B» (vehicle to house/building). For virksomheter med et høyt energikonsum, som hoteller eller flyplasser, kan elektriske kjøretøy faktisk være en viktig energikilde under strømbrudd. Den økende investeringen i fornybar energi som pågår parallelt, samt fremskritt innen batteriteknologi, vil trolig åpne for enda en applikasjon for elbiler: å lagre reserveenergi. For eksempel vil de kunne tilby lagringsmuligheter for energi fra fornybare kilder som solcellepaneler, og i denne sammenhengen vil toveisladere vil være viktige.

4. Nye kilder for forretningsinntekter

Til slutt, servicevirksomheter som installerer elbilladere vil kunne få ekstra inntekter fra denne tjenesten. Selv om forskjellige servicevirksomheter vil velge forskjellige prismodeller, kan de som tar betalt få betydelig økte inntekter, og åpne nye inntektskilder for å diversifisere tilbudet sitt. Og dessuten vil de virksomhetene som installerer ladere sannsynligvis se en økning fra sine opprinnelige inntektskilder, ettersom kundene trolig vil velge deres merke fremfor andre som ikke tilbyr slike tjenester. Å investere i elbilladere er alltid en vinn-vinn-situasjon!

Konklusjon: Elbilbasert konkurranse har allerede begynt

Female manager walking away from a Wallbox EV Charging stations and towards her office

Hvis du alt er en elbileier skiller du nok allerede mellom de virksomhetene som støtter elbillading og de som ikke gjør det. Når du tenker på hvilke supermarked du skal handle på, vil du i det hele tatt vurdere en butikk som ikke lar deg lade? Ettersom elbiler blir normen vil gapet mellom de som «har» og de som «ikke har» lading vokse seg større, og ikke bare fordi kundene trenger å lade bilene sine. Bedrifter som investerer i ladere på dette stadiet, vil nemlig kunne samle datainnsikt om lading og parkeringsbruk. Og dette kan fremme kontinuerlige forbedringer av kundeopplevelsen, hvilket gir disse selskapene et enda sterkere konkurransefortrinn.

Som vi har sett i denne artikkelen vil utrullingen av ladestasjoner for elbiler få viktige konsekvenser på tvers av serviceindustrien. Dette er imidlertid ikke en dårlig ting: utsiktene er spennende. Til tross for behovet for innledende investering i ladepunkter, vil det samlede resultatet være enorme forretningsfordeler for de som investerer. Disse fordelene spenner fra en mer lojal kundebase og kostnads- og energieffektivitet, til ekstra inntekter fra ladetjenester over tid. Det er på tide for servicevirksomheter å gripe denne muligheten, spesielt hvis de vil forberede seg til den elektriske fremtiden før alle andre gjør det. 

Les om ladeløsningene til Wallbox og lær hvordan du kan elektrifisere servicevirksomheten din her.