Hvorfor toveis lading er det neste store for elbileiere

21 minutter

Å eie en elbil kan gi deg mye mer enn en grønnere livsstil. Med en toveis elbillader kan du faktisk tjene penger med elbilen din, i tillegg til å få andre spennende fordeler. Kanskje har du hørt om toveisladere for elbiler og vurderer kjøpe en, men er fremdeles ikke helt sikker på hvordan det fungerer? Dette er en vanlig situasjon for mange elbileiere som prøver å finne frem i ladeverdenen. Du leter etter informasjon online og før du vet ordet av det har du rotet deg bort i tekniske moteord sju linker inn i et Wikipedia-søk som startet med «toveis elbillading», og til slutt ender du opp med Jennifer Lopez. Denne artikkelen er ditt fyrtårn: Den vil gi deg bakgrunnsinformasjon om hva toveis elbillading er og hvordan det fungerer. Og deretter vil vi forklare hvilke konkrete fordeler denne lademåten kan gi deg som elbileier.

For det første, hva er toveis lading og hvordan fungerer det?

Toveis elbillading er nettopp hva det høres ut som: Lading i to retninger. Enveis elbilladere fører strøm kun én vei, fra strømnettet inn i det elektriske kjøretøyet, mens toveis elbilladere kan føre strøm begge veier.

Så hvordan fungerer dette? Vel, når en elbil lades konverteres vekselstrøm (AC) fra strømnettet til likestrøm (DC), den typen som kan brukes av en bil. Denne konverteringen blir gjort enten med bilens egen omformer eller en omformer i laderen. Når du skal bruke energien som er lagret i elbilbatteriet i et hus eller sende den tilbake til strømnettet, må likestrømmen (DC) som brukes i bilen logisk nok først konverteres tilbake til vekselstrøm (AC). Selv om det per i dag ikke er mange toveis elbilladere i bruk, har alle interne omformere. Det betyr at de kan håndtere den elektriske konverteringen tilbake fra likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). De kan til og med kontrollere mengden strøm som blir levert til og fra batteriet

graphic showing the difference between ac and dc charging

For det andre, et vanlig spørsmål er: Hva er forskjellen mellom toveis lading og smart lading? 

Smart lading refererer til alle typer elbillading (enveis eller toveis) som bruker en «smart» enhet, snarere enn en manuell av-/påknapp til å kontrollere ladetid og -styrke. Dette gjøres med dataforbindelser mellom elbilen og laderen. Tenk for eksempel på smarte apper for elbillading, som lar deg kontrollere hvor lenge elbilen lades ved hjelp av en smarttelefon. Med smart lading kan bilene være tilkoblet, uten at de trenger å lade hele tiden. I stedet kan elbileierne eller energiselskapene bestemme når det er mest effektivt å lade basert på etterspørsel og kostnad, og avhengig av land og energioperatør. Dette kan noen ganger gi økonomiske fordeler for kundene, f.eks. kan mange energiselskaper tilby gunstigere priser for nattlading. Dette er dessuten til hjelp for å unngå at en større andel av elbileierne lader samtidig og overbelaster strømnettet.

Hva brukes toveis lading til? 

Toveisladere fører strømmen i begge retninger – både inn i og ut av bilen. Men hvor blir det av strømmen som går ut av bilen?

V2G (vehicle to grid): Fra bil til strømnett 

Betegnelsen V2G betyr at en toveis elbillader brukes til å levere strøm fra elbilens batteri til strømnettet, via et konverteringssystem for likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC), som vanligvis er innebygd i elbilladeren. V2G kan brukes til å balansere og innfri lokale, regionale og nasjonale energibehov via smart lading. Denne metoden gjør det mulig for elbiler å lade på tidspunkter med lav pågang, og levere tilbake til strømnettet når pågangen er stor og det er et ekstra energibehov. Dette gir fullstendig mening: Biler står på parkeringsplasser 95 % av tiden, og med nøye planlegging og riktig infrastruktur kan parkerte og tilkoblede elbiler bli massebanker for strøm og stabilisere fremtidens strømnett. Vi kan tenke på elbiler som store batterier på hjul, som bidrar til å sørge for at det er nok strøm for alle til enhver tid. 

V2H (vehicle to home): Bil til hjem

Betegnelsen V2H betyr at en toveis elbillader brukes til å levere strøm fra elbilens batteri til et hus eller en annen bygning. Dette gjøres med et konverteringssystem for likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC), som vanligvis er innebygd i elbilladeren. Som med V2G kan V2H også bidra til å balansere lokale og til og med nasjonale strømnett, i større skala, og slik innfri strømbehovet. For eksempel, ved å lade opp elbilen om natten når det er mindre pågang og deretter bruke denne energien til å forsyne hjemmet ditt med strøm på dagtid, kan du faktisk bidra til å redusere forbruket i topp-perioder når strømbehovet og belastningen på strømnettet er større. V2H kan derfor bidra til at hjemmene våre får nok strøm når de trenger det mest, og under strømbrudd. Som et resultat kan det også redusere trykket på strømnettet generelt.

Både V2G og V2H vil trolig bli viktigere når vi går mot helt fornybare energisystemer. Det er fordi forskjellige fornybare energikilder ofte produserer varierende mengder energi avhengig av tidspunkt på dagen eller årstid. For eksempel samler solcellepaneler mest energi om dagen, vindturbiner når det blåser, og så videre. Med toveis lading kan elbilbatterienes fulle lagringskapasitet benyttes, hvilket er til fordel for hele energisystemet – og planeten! Med andre ord kan elbiler bli brukt som lastfølgende energiverk for fornybar energi: Batteriene deres kan bli brukt til å samle opp og lagre overflødig sol- eller vindenergi når den genereres, slik at den kan gjøres tilgjengelig for bruk når det er stor etterspørsel, eller når energiproduksjonen av en eller annen grunn er uvanlig lav.

Hva er fordelene med toveis lading?

4 fordeler med toveisladere

En nødstrømkilde

Når du bruker en toveis elbillader til å lade elbilen fra energiforsyningen til hjemmet ditt, kan bilen din fungere som en energikilde (via batterilagring) under strømbrudd eller -mangel.

Dette vil kunne bli viktigere når vi går mot helt fornybare energisystemer. Det er ikke slik at fornybar energi er mer upålitelig enn fossilt brensel, noe som ofte feilaktig antydes, i noen tilfeller har de faktisk vist seg å gjøre strømnettet mer robust. Imidlertid er fornybare energikilder ofte mer sårbare med tanke på naturfarer, og mer uberegnelig vær som følge av klimaendringene kan øke sjansen for strømbrudd. 

Land som er utsatt for naturfarer, oppmuntrer derfor i økende grad elbileiere til å begynne med toveis lading, eller til og med til å sette i gang prosjekter som bruker elbiler som nødstrømkilder. F.eks. i Japan, et land som ofte blir rammet av naturkatastrofer, som tsunamien i 2011, har Nissan nylig signert en avtale med Tokyos Nerima Ward og byen Yokosuka om å tilby elbiler gratis i nødsituasjoner. Det viser at elbiler kan utgjøre en viktig nødstrømkilde for boliger som rammes av strømmangel. Noen elbilbatterier kan faktisk forsyne et helt hjem med strøm i opptil tre dager.

Tjen penger ved å gi energi tilbake til strømnettet

electric grid

Som en elbileier med en toveislader kan du faktisk tjene penger med bilen din, ved å selge overflødig energi fra elbilbatteriet tilbake til strømnettet. All energi som fylles opp og lagres i elbilbatteriet kan selges tilbake til strømnettet; enten den stammer fra din egen energikilde, for eksempel solcellepaneler på taket, fra lastfølgende energiverk for fornybar energi, fra hjemmets strømkilde eller fra laderen til det lokale supermarkedet. I land der energiprisene varierer i løpet av dagen, f.eks. Spania, eller land der energiselskaper tilbyr gunstige priser for lading utenom de mest populære tidene, f.eks. Storbritannia, har elbileiere mulighet til å tjene enda mer penger ved å lade på mindre populære tider og selge energien tilbake til nettet i dyre populære tidsrom. Innledende studier om den potensielle inntekten en elbil vil kunne gi sin eier med V2G anslår et beløp på rundt 400 euro i året. I løpet av den totale levetiden til en elbil anslås den potensielle gjennomsnittsinntekten fra V2G for en elbileier å være rundt 3700 euro. Og hvis du kommer inn på frekvensreguleringsmarkedet, kan du tjene enda mer penger. Som et eksempel tester Nuuve Corporation, et ledende V2G-pilotprogram, for tiden 30 elbiler for frekvensreguleringsmarkedet i Danmark og anslår at elbileiere vil kunne tjene opptil 9000 euro i løpet av en elbils levetid

Spar penger

Å eie en elbil er i utgangspunktet billigere enn å eie en rival som bruker fossilt brensel. Den kanadiske akademikeren, Ingrid Malmgren, anslår en total besparelse på rundt 5000 euro i løpet av en elbils levetid. Og med en toveislader, i stedet for en enveislader, kan du spare enda mer hvis du bor i et land der strømprisene varierer i løpet av dagen. I noen land, som f.eks. Spania, betaler du mindre for strøm hvis du lader bilen din om natten når strømetterspørselen er lav, enn om du lader i løpet av dagens når forbruket er størst. 

I tillegg til dette tilbyr mange energiselskaper og nasjonale myndigheter dessuten insentiver (prisreduksjoner) til elbileiere for å oppmuntre dem til å lade på mindre populære tidspunkt, hvilket gjør strømmen enda billigere. Noen energiselskaper tilbyr nå «off-peak» eller «differensielle» priser til elbileiere, dvs. normale priser om dagen, men billigere priser for et visst antall timer om natten. Dette er en måte å bidra til å balansere strømnettet på ved å sørge for at ikke alle elbilene lades i løpet av de timene med høyest etterspørsel. Hvis du deretter bruker denne strømmen som lagres i elbilen din om natten, til å forsyne huset ditt med strøm om dagen, vil du få mye billigere energi enn det du ellers ville betalt på denne tiden. Over tid vil dette gi betydelige kutt i strømregningene. 

Bli selvforsynt med energi

graphic explaining how you can become energy self sufficient at home with bidirectional charging

Med toveis elbillading har du mulighet til å bli selvforsynt med energi hvis du kombinerer denne lademåten med dine egne fornybare energikilder. Tenk på det slik: Hvis du har solcellepanel på taket som gir strøm til huset ditt om dagen, kan overflødig energi som genereres lagres i elbilen din og brukes om natten, neste dag du er hjemme, eller når du kjører.

Noen land introduserer programmer og insentiver for å hjelpe enkeltpersoner å gjøre nettopp dette. F.eks. gir Storbritannias DSR-iniativ smarte målere til huseiere og oppmuntrer dem til å generere sin egen energi via fornybare kilder, som vind eller solceller. Og de får også hjelp til å føre overflødig energi tilbake til strømnettet. Med slike ordninger og andre insentiver for elbiler og lading rundt om i Europa, kan hjemmet ditt snart bli et eget lite mikroenergiverk.

Dette prinsippet gjelder ikke bare for eneboliger, men også for større boligblokker og til og med hele lokalsamfunn. Mens lading ved boligblokker tradisjonelt har vært problematisk av en rekke årsaker (83 % av huseiere sier at de lader hjemme, mens bare 13 % av de som bor i blokker sier det samme), kan energiselvforsyning faktisk bidra til å løse dette problemet ved å fordele energi mellom beboerne på en mer sentralisert måte. Et eksempel på et slik initiativ er Brooklyn Micro-grid, en New York-basert energimarkedsplass for fornybar, lokal energi produsert av beboere. Alle som ønsker å produsere energi i lokalsamfunn kan med fordel bruke elektriske kjøretøyer til å samle opp, lagre og selge energi tilbake til mikronettet. På denne måten kan toveis lading bli en potensielt viktig del av lokalsamfunnsbaserte ordninger for fornybar energi, som går inn for å samle energiressursene innen et selvforsynt lokalsamfunn og ikke kun i èn husholdning.

Konklusjon: Tenk fremtidsrettet nå – før det er for sent

Toveis teknologi (som leder strøm både inn i og ut av elbiler) har først nylig blitt avansert nok til at flere kan begynne å bruke den. Etterhvert som teknologien med tiden blir bedre, vil dens potensiale også bli det. Som elbileier har du alt å vinne på å velge en toveislader. Å velge toveis lading gir klare fordeler: Fra å gjøre elbilen din til en nødstrømkilde, få en ekstrainntekt ved å selge energi tilbake til strømnettet, og til å bli selvforsynt med energi. 

Hvis du tror toveis lading er noe for deg, ta en titt på vår nye toveislader Wallbox Quasar!