Fordeler med smart lading – for strømnett, virksomheter og forbrukere

17 minutter

Det er ingen tvil om at å elektrifisere transporten vil ha mange fordeler for samfunnet og miljøet. Å bytte ut en stor del av transportflåten vår med elbiler vil imidlertid også ha en enorm innvirkning på strømanleggene våre. Kritikere har uttrykt bekymring for om våre nåværende strømnett vil være i stand til å håndtere denne nye pågangen. For eksempel, hvis det er mange som kommer hjem fra jobb og lader elbilene sine mellom kl. 17.00 og 20.00, vil det gi en topp i strømforbruket i dette tidsrommet. Og for å imøtekomme etterspørselen vil det være nødvendig med betydelige ekstrainvesteringer – både for å forsterke nettverkene som transporterer strømmen og vår produksjonskapasitet for å levere den. Dette kan også bety en økning i strømprisen for forbrukerne. Så hvis EV-infrastrukturer fortsetter å basere seg på vanlige ladepunkter, som simpelthen leverer strøm med en standard hastighet inntil kjøretøyet er fulladet, kan det skape problemer for elbileiere, virksomheter med ladepunkter og nettselskaper. 

Smart lading kan være nøkkelen til å unngå slike problemer. Det er en metode for å styre elbilladingen på en intelligent måte, slik at den ikke overbelaster strømnettet eller gjør det ustabilt. Ved å åpne veier for dataforbindelser, gjør smart lading bilen, energiselskapet og ladeoperatøren i stand til å «kommunisere» og følgelig optimalisere ladingen. Derfor vil smart lading være viktig for å gjøre implementeringen av elbilbruk til en effektiv overgang, snarere enn en kaotisk forstyrrelse.

smart charging infographic showing how it connects electric cars, chargers, drivers and the grid

Å balansere strømnettet med smart lading er fordelaktig for flere parter: fra brukere til nettselskaper. Så la oss se på hvordan smart lading faktisk fungerer, og på hvilke måter det vil være fordelaktig for de viktigste interessentene i den nye renere-transport-æraen. 

Hvordan det hele fungerer: Smarte ladefunksjoner designet for å hjelpe strømnettet

Smart lading har tre sentrale funksjoner: Power Sharing, Power Boost og Dynamic Power Sharing. Disse funksjonene forbedrer energieffektiviteten under ladingen og sørger for at det ikke er for stort press på det lokale strømnettet. 

Power Sharing betyr at energikapasiteten kan fordeles jevnt mellom flere forskjellige aktive ladestasjoner over tid, slik at stopper kan reduseres ved å «flytte» noe av energiforbruket fra toppene til andre tider på dagen med lavere etterspørsel. Videoen nedenfor illustrerer hvordan dette fungerer i praksis:

Power Boost sørger for en dynamisk balansering av strømforbruket, fordelt mellom laderen og resten av enhetene i huset. Så hvis du holder på å nå maksimal kapasitet, vil Power Boost automatisk redusere hvor mye strøm bilen konsumerer. Den kan til og med stoppe ladeøkten helt, inntil det igjen er nok tilgjengelig strøm til å fullføre ladingen. Grafen nedenfor viser forskjellen mellom Power Sharing (lastbalansering) og Power Boost (toppbarbering).

explaining power sharing vs power boost - smart charging features to manage energy demand - wallbox infographic

Dynamic Power Sharing kombinerer evnene til Power Boost og Power Sharing. Funksjonen måler kontinuerlig elbilens ladebehov opp mot den maksimalt tillatte strømbruken på ladestedet. Det betyr at strømmen kan fordeles jevnere mellom ladepunktene, i henhold til den lokale energikapasiteten og lokasjonens prisavtale (Power Sharing). Det betyr også at ladingen kan stoppes eller energiforbruket reduseres midlertidig hvis nødvendig (Power Boost). Følgelig kan ladeoperatører innfri energibehovet på lokasjonene sine, uten å måtte øke installasjonens totale energikapasitet. Og ettersom den maksimale energikapasiteten aldri overskrides unngår de også ekstra gebyrer og strømavbrudd.

Hvem passer det for: Fordeler med smart lading for elbilfremtidens interessenter 

Nettselskaper: Optimalisering og stabilisering av operasjoner i et balansert strømnett

smart charging grid

Vanligvis kobles elbiler bare til ladere og tar så mye energi fra strømnettet som de trenger. Smart lading gir imidlertid nettselskapene mulighet til å optimalisere energiflyten til elbilene. Med andre ord kan de regulere energiinntaket i henhold til svingninger i strømetterspørselen. Og det betyr at de kan tilby mer pålitelige tjenester til kundene sine. 

Smarte ladere «kommuniserer» med bilene de er koblet til, strømleverandøren og ladepunktseieren, via dataforbindelser (som i skyen). Takket være disse datatilkoblingene kan ladeoperatørene måle og administrere energiforbruket og strømnivået eksternt, i sanntid. 

Følgelig gjør smart lading det mulig for nettselskaper å utvikle dynamisk forbundne energisystemer som vil tåle et økt behov for elbillading i fremtiden. Dette fremtidssikrer forretningen til nettselskapene, fordi de vil kunne tilby bedre tjenester til kundene sine når de unngår strømmangel og alltid kan levere energi når det trengs, til tross for uventede økninger i etterspørselen. 

Det er ikke nødvendig å bruke store pengesummer på å forsterke strømnettene, som en forberedelse til flere elbiler. Ved å utnytte smart lading for å balansere strømnettet kan ladeinfrastrukturene optimaliseres for å bli mer effektive, mer praktiske og mer kostnadseffektive for alle som er involvert. 

Virksomheter: Mer kontroll, mer bekvemmelighet og mer kostnadseffektivtet

benefits of smart charging for businesses

For virksomheter med ladepunkter vil administreringen av ladetjenestene være avgjørende for å kunne dra fordel av den økende forekomsten av elbiler. Det er på tide å implementere smarte ladeforbedringer som passer for formålet, for å tilpasse seg den økte elbilbruken i årene som kommer. 

For det første gjør smart lading det mulig for virksomheter med ladepunkter å sette begrensninger for energibruk. Det sørger for at virksomhetene ikke overstiger bygningens energikapasitet, og slik unngår dyre gebyrer

For det andre kan smarte ladepunkter kobles til en app eller en online plattform. Dette gjør det mulig for virksomheter å overvåke og administrere ladingen eksternt og i sanntid. Hvis bedriftseiere ønsker å åpne ladepunktene sine for offentlig bruk, er slike data viktige for å optimalisere priser, tilgjengelighet og ladekraft til eksterne kunder.

For det tredje kan installasjon av ladestasjoner på kontorer gi økonomiske fordeler som øker bygningens verdi på lang sikt. En ladestasjon kan øke trafikken til et bestemt kommersielt område, og også gi en ny inntektsstrøm via energilagring. Selvfølgelig vil det eksakte inntektspotensialet avhenge av hvilken prisstruktur hver enkelt virksomhet kan konkurrere med på markedet, men ved å tilby optimalisert lading til eksterne kunder på tider med lav etterspørsel, og potensielt lagre energi for å selge tilbake til strømleverandører, kan virksomheter maksimere de økonomiske fordelene ved å ha en ladestasjon på lokasjonen. 

Elbileiere: Enklere, tryggere, grønnere og billigere lading

benefits of smart charging for EV owners

Når en bil lades med en smart lader, vil den tilpasse seg den maksimale strømgrensen som er satt av operatøren. For eksempel kan denne grensen være husets maksimale energikapasitet eller et forhåndsbestemt budsjett bestemt av elbileieren. Det betyr at elbileiere kan ta det med ro, vel vitende om at bilen deres ikke bruker for mye energi, og at de har full (fjern) kontroll over energiforbruket. 

Videre sørger smarte ladeenheter for at elbilene alltid lades trygt. De tester automatisk forbindelsen mellom kjøretøyet og enheten før de begynner å lade. Ettersom all lading overvåkes og kan kontrolleres eksternt, vil enhver uvanlig aktivitet bli flagget av ladeoperatørens system. Og eventuelle problemer kan løses uten å involvere elbileieren i det hele tatt.

For eiere som er bekymret for karbonavtrykket sitt, gjør smart lading det betydelig billigere og renere å lade elbiler. Elbileiere kan velge å delta i smarte ladeprosjekt av typen etterspørsel-respons, som mange strømleverandører tilbyr. Det går ut på å få gunstige strømpriser i bytte mot en avtale om å lade ved lavere effekt eller på bestemte tidspunkt for å balansere strømnettet. 

Etterhvert som samfunnet beveger seg mot mer fornybare energikilder, vil det kunne være elbileiere som bruker solcellepaneler hjemme og har variabel energi fra dag til dag og til ulike årstider. Etterspørsel-respons-mekanismer (som Power Sharing og Power Boost) lar brukerne tilpasse ladingen sin i henhold til tilgangen på fornybar energi. Dette gjør at elbileierne kan redusere kollektiv avhengighet av kraftverk som støtter strømnettet under etterspørselstopper. Det er også viktig at elbiler kan fungere som lagringsenheter i perioder med energioverskudd, for eksempel når det genereres overflødig energi om sommeren. Dette letter ikke bare overgangen til ren energi, men er også kostnadsbesparende.

I tillegg til smart lading, når toveisladere blir normen, kan energiselskapene også tilby insentiver til elbileiere for å bruke bilbatteriene til midlertidig energilading. Toveisladere kan nemlig føre strømmen både inn i og ut av elbilbatterier. Dette blir noen ganger omtalt som V2G (vehicle to grid) eller V2H (vehicle to home). Takket være denne teknologien kan salg av energi tilbake til strømnettet være en god kilde til ekstrainntekt for elbileiere. Noen slike initiativer finnes allerede: som f.eks. Storbritannias Nissan Leaf and Ovo Energy’s partnership scheme. I følge en studie av MDPI, kan elbileiere tjene opptil 400 euro i året med V2G og rundt 3700 euro i løpet av bilens totale levetid.

Forbered deg til en grønne fremtid med smart lading

Før det blir enda flere elbiler i verden, er det på tide å se på hvordan de får strøm. Denne vurderingen burde betraktes som en mulighet til å optimalisere og digitalisere måten vi distribuerer, bruker, produserer og lagrer strøm på i flere generasjoner framover. Kjernen i denne transformasjonen er smart lading. Spesielt når kombinert med toveis lading, vil smart lading bidra til å forhindre strømbrudd, gi energieffektivitet og kostnadsbesparelser, samt lette overgangen til et grønnere energisystem. Fordelene vil bli merkbare for hele kjeden av brukere, virksomheter, operatører og nettselskaper – og planeten.